Tarieven

We zijn geconventioneerd, dit betekent dat we ons aan de tarieven houden die vastgelegd zijn door het RIZIV. Daarenboven maken we gebruik van de derdebetalersregel dit houdt in dat we de tegemoetkoming van uw ziekenfonds rechtstreeks met hen regelen.


DAARNAAST VRAGEN WE VOOR ONDERSTAANDE DIENSTEN EEN SUPPLEMENT.

– Dossierkost éénmalig 30euro. (de opmaak van je dossier, verplaatsingskosten, wachtdiensten, telefonisch spreekuur enz.)

– Individuele voorbereiding 30euro per uur


We willen ons engageren om mensen met een verhoogde tegemoetkoming geen supplement aan te rekenen.


REKENINGNUMMER

BE92 1030 4393 6523