Tarieven

Tarieven

De Ronding werkt via derdebetalersregeling. Alle verstrekkingen waarvoor een terugbetaling is voorzien, regelen wij rechtstreeks met uw ziekenfonds. Daarnaast vragen we voor onderstaande diensten een supplement.

 

Opstart:

  • We vragen éénmalig 30 euro. Inbegrepen daarin zijn: de opmaak van je dossier, verplaatsingskosten, onze wachtdiensten en gezamenlijk elektronisch patiëntendossier.

 

Individuele voorbereiding:

  • Hiervoor vragen we een supplement van 20 euro per sessie van één uur.

 

Workshops:

  • zwangerschapsyoga: 5 beurtenkaart 60 euro / 10 beurtenkaart 110 euro
  • babymassage: 60 euro
  • draagdoeken: 20 euro

Vraag zeker tussenkomst van je mutualiteit na.

 

Infoavond:

(enkel kleefbriefje mutualiteit, geen supplement)

  • borstvoedingsavond

 

We willen ons engageren om mensen met een verhoogde tegemoetkoming geen supplementen aan te rekenen.

 

Nieuwe privacywetgeving:

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe wettelijke EU richtlijn van toepassing.
Namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR).
Hierdoor heeft ieder individu meer inspraak met wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt binnen de EU.
Wij willen u via onze website op de hoogte stellen dat uw contactgegevens enkel zullen gebruikt worden binnen onze vroedvrouwenpraktijk en niet gedeeld wordt met anderen.

 

Rekeningnummer De Ronding

BE92 1030 4393 6523