Na de bevalling

Het ziekenhuisverblijf is korter geworden. Wij komen tegemoet aan de vraag naar meer postnatale zorg.

De Ronding gaat voor het ‘Good Practice Label’ uitgereikt door onze beroepsvereniging VBOV.

Als je minder dan drie dagen in het ziekenhuis verblijft, garanderen we dat er binnen de 24u na je thuiskomst iemand langskomt.

Tot en met de vijfde dag na je bevalling zorgen we voor een dagelijkse opvolging van jou en je baby. We bespreken samen welke verdere opvolging nodig is, maar we voorzien normaal nog een opvolgmoment in de tweede en zesde week na de geboorte.

We controleren verschillende medische parameters bij moeder en kind en besteden extra aandacht aan het verloop van de voeding van je baby. We doen zo nodig de hielprik tussen dag drie en dag vijf indien deze nog niet in het ziekenhuis werd afgenomen.

De eerste maand na je bevalling komen we bij jullie thuis. Daarna kom je naar de praktijk.

We maken voldoende tijd om naar je vragen en bezorgdheden te luisteren. We staan je bij met raad en daad.

Jullie gezin staat centraal bij ons, ook je omgeving is zeer belangrijk.  Het ruimer netwerk verliezen we niet uit het oog. Denk maar aan de contacten met Kind en Gezin, huisarts, kinderarts en je gynaecoloog.